Meer weten of lid worden?

Als je meer wilt weten over badminton of over onze vereniging, neem dan contact op via het contactformuier. Hebben wij je enthousiast gemaakt om lid te worden? Lees dan onderstaande en vul het formulier in.

 

Door het invullen van dit formulier verklaart het lid zich akkoord met het huishoudelijk reglement, ter inzage bij het secretariaat.   De jaarcontributie bedraagt € 175,- (voor junioren bedraagt de contributie € 105,-) en dient de eerste speelavond te worden voldaan evenals het inschrijfgeld á € 12,50 (inschrijfgeld voor junioren is € 10,-).  U kunt de contributie overmaken op bankrekening NL42RABO0337175179  t.n.v. penningmeester B.C.S., in overleg met de penningmeester eventueel in drie termijnen. Mocht het toch niet zijn wat u er van verwacht dan kunt u dit ons binnen drie weken berichten, dan krijgt u de contributie minus het inschrijfgeld retour.  Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het secretariaat vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar. Neem voor vragen contact op met het secretariaat.

Gegevens nieuw op te geven lid

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.